Penyakit Hepatitis B merupakan salah satu penyakit kelamin (Sexually Transmitted Disease ...

Penyakit kelamin merujuk kepada sebarang penyakit yang boleh tersebar melalui hubungan ...

Penyakit ketuat kelamin atau condyloma acuminata merupakan sejenis penyakit kelamin yang ...

Gonorrhea disebabkan oleh jangkitan bakteria Neisseria gonorrhea yang merebak melalui hubungan ...