Notis Privasi


Notis privasi ini akan menerangkan amalan privasi untuk (https://tips-kesihatan.com). Notis privasi ini tertakluk kepada maklumat yang dikumpul oleh laman web ini.

Notis privasi ini akan menerangkan perkara-perkara berikut :

  • Apakah maklumat peribadi yang dikumpul daripada anda melalui laman web, cara ia digunakan dan dengan siapa ia boleh dikongsi bersama.
  • Apa pilihan yang tersedia kepada anda mengenai penggunaan data anda.
  • Prosedur keselamatan untuk melindungi penyalahgunaan maklumat anda.
  • Bagaimana anda boleh membetulkan apa-apa ketidaktepatan di dalam maklumat.

Pengumpulan Maklumat, Penggunaan, dan Perkongsian

Kami adalah pemilik tunggal maklumat yang dikumpul di laman web ini. Kami hanya mempunyai akses kepada / mengumpul maklumat yang anda berikan kami melalui komen, e-mel atau hubungan secara langsung daripada anda. Kami tidak akan menjual atau menyewa maklumat ini kepada pihak ketiga.

Kami akan menggunakan maklumat yang anda salurkan kepada kami untuk memenuhi keperluan anda. Kami tidak akan berkongsi maklumat anda dengan mana-mana pihak ketiga di luar organisasi kami, selain daripada yang perlu untuk memenuhi permintaan anda.

Melainkan jika anda meminta kami untuk tidak, kami boleh menghubungi anda melalui e-mel pada masa akan datang.


Akses anda dan kawalan kepada maklumat

Anda boleh melakukan yang berikut pada bila-bila masa dengan menghubungi kami melalui alamat e-mel yang diberikan di laman web kami:

• Lihat data berkaitan diri anda, jika ada.

• Pinda / membetulkan sebarang data yang kami ada mengenai anda.

• Memadam mana-mana data yang kami ada mengenai anda.

• Menyatakan apa-apa kebimbangan yang anda ada mengenai penggunaan data anda.


Bagaimana kami menggunakan cookies

Cookies adalah data yang akan dihasilkan daripada pengguna dan akan dimuatkan ke dalam memori komputer atau telefon. Cookies mempermudahkan lagi aliran trafik pengguna dengan merekod informasi mengenai halaman yang pengguna lawati dan tinggalkan, halaman pilihan, juga menyimpan maklumat pergerakan pengguna, termasuk maklumat yang dihantar online oleh pengguna.

Dengan menggunakan cookies, fail yang berbentuk data ini secara automatik akan menyimpan diantaranya; alamat Internet Protocol (IP address) pengguna, pembekal perkhidmatan internet pengguna, lokasi asal, bahasa digunakan dan lain-lain.

Cookies tidak mempunyai laluan akses ke dalam komputer atau telefon pengguna, selain daripada maklumat yang pengguna berikan. Pengguna boleh memilih untuk menerima atau menolak cookies. Dengan menolak cookies, pengguna berkemungkinan tidak akan dapat menikmati perkhidmatan yang ditawarkan laman web ini dengan sepenuhnya. 

Cookies untuk rakan iklan kami

Rakan iklan kami termasuk Google Adsense dan lain-lain berkemungkinan menggunakan teknologi yang sama seperti cookies. Semasa anda melawat laman kami, server iklan akan menerima alamat IP anda dan membolehkan anda berhubung terus ke halaman lain daripada (https://tips-kesihatan.com).

Pengguna boleh menarik diri daripada servis iklan ini dengan melawat halaman ini: google ads and content network privacy policy.


Pautan kepada laman web lain

Halaman kami mempunyai pautan untuk memudahkan pengguna melawat ke laman web yang lain. Setelah pengguna meninggalkan laman kami, kami tidak boleh bertanggungjawab ke atas keselamatan privasi butiran maklumat yang pengguna serahkan ke laman web lain. Keselamatan privasi anda di laman web lain adalah atas risiko anda sendiri, kerana laman web lain yang anda lawati tidak tertakluk di bawah polisi ini.