Walaupun gejala pesakit yang mempunyai dual diagnosis ini adalah lebih teruk, ...

Stres adalah tindakbalas fizikal, emosi dan mental kepada perubahan. Kita semua ...

Rawatan psikososial dilaksanakan mengikut keperluan individu secara berterusan didalam persekitaran asal ...

Penyakit Skizofrenia atau Schizophrenia adalah penyakit mental dimana terdapat gangguan dalam ...

Suasana tempat kerja yang kurang memuaskan boleh mendatangkan tekanan mental dan ...

Orang ramai sering mengaitkan kesihatan mental dengan penyakit mental tetapi kenyataan ...

Penyakit mental merangkumi gangguan-gangguan mental yang mengakibatkan perubahan ragam, tingkah laku ...

Maklumat terus terang dan tepat dapat membantu kakitangan kesihatan dalam menentukan ...

Penyakit mental boleh berbeza dari segi tahap keterukannya, jangkamasa sakit dan ...