Penyakit Hepatitis B merupakan salah satu penyakit kelamin (Sexually Transmitted Disease ...

Penyakit Hepatitis B disebabkan oleh virus dan boleh menyebabkan kerosakan sel-sel ...

Istilah "Hepatitis" dipakai untuk semua jenis keradangan pada hati (liver). Hepatitis ...