Kepentingan Pengetahuan Kesihatan Mental

Bagi mengamalkan kesihatan mental yang baik, adalah penting untuk kita memahami berkenaan kesihatan mental terlebih dahulu.

Hasil beberapa kajian tertentu telah menunjukkan bahawa individu yang mempunyai harga diri yang tinggi, mampu berkomunikasi dengan bijak dan efektif, mempunyai sokongan sosial yang kuat pada keseluruhannya mempunyai kemampuan mempromosikan kesihatan mentalnya dengan baik. Pengetahuan kesihatan mental yang kurang dalam individu dapat mengakibatkan masalah-masalah kepada individu itu sendiri, keluarganya dan masyarakat amnya.

Bagi mengurangkan dan mengawal penyakit mental dan masalah kesihatan mental, orang ramai perlu mengamalkan kesihatan mental yang baik.

Bagi mengamalkan kesihatan mental yang baik, adalah penting untuk kita memahami kesihatan mental terlebih dahulu. Kesihatan mental adalah berkait rapat dengan kehidupan seharian setiap orang. Seperti kesihatan fizikal, kesihatan mental mesti dipromosikan dan dipertahankan. Mereka yang mempunyai kesihatan mental yang baik, berasa selesa dengan diri sendiri, berasa selesa dengan orang lain dan boleh memenuhi cabaran hidup seharian.

Kesihatan mental sememangnya perlu diperkatakan dan dipromosikan kerana ini adalah cara yang jauh lebih baik dan berkesan berbanding dengan merawat apabila telah menghidap penyakit mental. Apabila kita berbincang tentang kebahagian, kedamaian, kepuasan dan keseronokan, kita sebenarnya memperkatakan tentang kesihatan mental. 

Kesihatan mental individu dipengaruhi oleh tiga faktor utama iaitu:

 1. Ciri-ciri khusus individu
 2. Faktor persekitaran
 3. Peristiwa-peristiwa dalam hidup

Ciri-ciri khusus individu termasuklah harga diri (self-esteem), tabiat (temperament) dan kemampuan daya tindak (coping skills). Faktor persekitaran termasuk faktor sosio-ekonomi, sokongan sosial dan keadaan fizikal seperti tempat tinggal terlalu sesak, kotor, bising dan sebagainya. Perisitiwa-peristiwa dalam hidup termasuk kehilangan orang yang disayangi, masalah kewangan dan peralihan kitaran hidup seperti remaja kepada dewasa dan persaraan. 

Sebelum masalah kesihatan mental menjadi ketara dan menjejas kehidupan seseorang, adalah penting bagi kita mencegahnya melalui ilmu kesihatan mental. Kita perlu memahami apa yang dimaksudkan dengan ilmu dan intervensi kesihatan mental. Intervensi kesihatan mental adalah intervensi-intervensi atau tindakan-tindakan yang dilakukan bagi membantu/membolehkan individu meningkatkan dan mengekalkan kesihatan mental yang optima, kesejahteraan hidup dan melaksanakan fungsi-fungsi sosial. 

Dalam konteks meningkatkan lagi pengetahuan dan intervensi berkenaan kesihatan mental ini, pihak Kementerian Kesihatan Malaysia telah banyak menjalankan kempen yang bertujuan untuk memastikan masyarakat Malaysia mencapai Kesihatan Mental yang baik bagi menjamin kehidupan yang berkualiti.

Kempen ini juga menitikberatkan atau memberi fokus kepada kemampuan daya tindak individu dan masyarakat dan mengenalpasti strategi-strategi serta intervensi-intervensi ke atas kumpulan sasar yang tertentu. Kementerian Kesihatan Malaysia telah menggariskan program-program terhadap kumpulan sasaran tertentu iaitu golongan kanak-kanak, remaja, ibubapa, dewasa bekerja, wargatua dan masyarakat umum.

Kempen ini memberi penekanan kepada 10 kemahiran hidup yang diperlukan untuk mengekalkan tahap kesihatan mental yang baik iaitu:

 1. Latihan Tegas Diri
 2. Harga Diri
 3. Membina Persahabatan
 4. Pemikiran Positif
 5. Komunikasi Berkesan
 6. Penyelesaian Masalah dan Membuat Keputusan
 7. Pengurusan Konflik dan Kemarahan
 8. Kemahiran Keibubapaan
 9. Pengurusan Masa
 10. Teknik Relaksasi

Kempen Promosi Kesihatan Mental ini juga memperkenalkan buat pertama kalinya Pokok Kesihatan Mental (Tree Of Mental Health), yang boleh dijadikan panduan orang ramai. Pokok Kesihatan Mental ini memudahkan orang ramai mengingatkan elemen-elemen penting bagi menggalakkan kesihatan mental yang baik.

Pokok kesihatan mental

Pokok Kesihatan Mental digambarkan melalui akar, batang dan buahnya sebagai hasil. Akar pokok menggambarkan 8 elemen iaitu kasih sayang, kejujuran, kemahiran hidup, tanggungjawab, penyayang, sokongan sosial, persahabatan, nilai moral dan rohani. Elemen-elemen ini akan menjadi lebih kukuh dengan adanya pemikiran positif sebagai batang pokok yang akan menyokong penghasilan buah-buah Kesihatan Mental.

Buah-buahan menggambarkan 12 elemen Kesihatan Mental iaitu harga diri, tegas diri, matlamat hidup realistik, tolak ansur, komunikasi berkesan, keharmonian, penerimaan, menangani konflik, kebahagiaan, motivasi, penyelesaian masalah dan produktiviti. Gabungan akar, batang dan buah-buahan Pokok Kesihatan Mental membawa maksud kesihatan mental golongan sasar dapat ditingkatkan.

Print Friendly, PDF & Email
Langgan Newsletter Kami
Jom dapatkan notifikasi artikel-artikel terbaru kami terus ke email anda!
Laman web ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan am sahaja dan tidak membuat sebarang nasihat perubatan individu. Jika anda mempunyai apa-apa simptom sila berjumpa doktor dengan kadar segera.