Penyakit ADHD merupakan sejenis penyakit mental yang boleh memberikan kesan kepada ...

Amat penting bagi kita mengenali gejala-gejala yang berkaitan dengan tekanan dan ...

Penyakit OCD dikenali dengan pemikiran obsesif yang tidak diingini dan berulang-ulang ...

Gejala halusinasi boleh disebabkan oleh penyakit mental, kesan sampingan ubat atau ...

Tiada rawatan khusus untuk menyembuhkan penyakit ini namun terdapat banyak rawatan ...

Penyakit mental merangkumi gangguan-gangguan mental yang mengakibatkan perubahan ragam, tingkah laku ...