Penagihan menepati kriteria sebagai penyakit kerana penagihan merubah fungsi normal otak, ...

Adalah penting untuk memastikan setiap pengguna dadah berjaya berhenti atau mengawal ...

Daya tahan atau toleransi kepada dadah dikatakan meningkat apabila dos dadah ...

Dadah jenis ini juga dikaitkan dengan sindrom goyang kepala berasaskan irama ...

Pil Captagon ataupun nama kimianya Fenethylline merupakan sejenis dadah ‘co-drug’ yang ...

Dadah dapat mempengaruhi fungsi normal otak dan memberikan perubahan kepada tingkahlaku, ...

Dadah NPS bermaksud dadah yang belum dikawal di bawah undang-undang sedia ...

Dadah disosiatif merupakan dadah yang boleh menyebabkan penggunanya tidak dapat membezakan ...