Sesi ini dilakukan oleh sekelompok orang yang sedang dalam proses pemulihan ...

Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia (WHO) pada tahun 2020 dianggarkan 10 juta ...

Tidak kira apa pun punca pengambilan seseorang, tiada sesiapa pun yang ...

Dadah psikoaktif boleh menyerupai atau mengubah proses di mana sel saraf ...

Penagihan menepati kriteria sebagai penyakit kerana penagihan merubah fungsi normal otak, ...

Adalah penting untuk memastikan setiap pengguna dadah berjaya berhenti atau mengawal ...