Istilah autism digunakan untuk mentakrif corak kelakuan anak yang berpunca daripada ...

Disleksia merujuk kepada mereka yang menghadapi masalah untuk membaca dan menulis ...