Febrile fits atau sawan demam berlaku pada 10% pada kanak-kanak yang ...

Demam sawan adalah sawan yang dicetuskan oleh demam yang tinggi pada ...