Insomnia ialah sukar untuk tidur atau merasa tidak cukup rehat walaupun ...

Insomnia merujuk kepada masalah untuk tidur yang menyebabkan penghidap Insomnia tidak ...