Hemofilia terjadi akibat daripada mutasi yang berlaku pada gen yang menghasilkan ...