Lebih 60% dari rakyat Malaysia adalah terlebih berat badan, dengan 50% ...

Pengurangan berat secara berterusan untuk jangkamasa panjang adalah cara paling selamat ...

Obesiti bukan sekadar masalah fizikal dan kosmetik, tetapi ianya merupakan masalah ...